caller t3lib_DB::exec_SELECTquery
ERROR Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'admin_vhb.tt_news.uid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
lastBuiltQuery SELECT DISTINCT uid, pid, title, short, datetime, archivedate, type, page, ext_url, sys_language_uid, l18n_parent, M.tablenames
FROM tt_news,tt_news_related_mm AS M
WHERE
((tt_news.uid=M.uid_foreign AND M.uid_local=178 AND M.tablenames!="pages") OR (tt_news.uid=M.uid_local AND M.uid_foreign=178 AND M.tablenames!="pages")) AND tt_news.deleted=0 AND tt_news.hidden=0 AND (tt_news.starttime<=1531724335) AND (tt_news.endtime=0 OR tt_news.endtime>1531724335) AND (tt_news.fe_group='' OR tt_news.fe_group IS NULL OR tt_news.fe_group='0' OR (tt_news.fe_group LIKE '%,0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,0' OR tt_news.fe_group='0') OR (tt_news.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,-1' OR tt_news.fe_group='-1'))
GROUP BY datetime desc
debug_backtrace require#76 // include#435 // TSpagegen::renderContent#77 // tslib_cObj->cObjGet#339 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->TEMPLATE#561 // tslib_cObj->cObjGetSingle#2432 // tslib_cObj->CONTENT#512 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1220 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->COBJ_ARRAY#485 // tslib_cObj->cObjGet#654 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->USER#555 // tslib_cObj->callUserFunction#689 // call_user_func_array#5706 // tx_ttnews->main_news# // tx_ttnews->displaySingle#154 // tx_ttnews->getItemMarkerArray#524 // tx_ttnews->getRelated#1232 // t3lib_DB->exec_SELECTquery#1981 // t3lib_DB->debug#227
Vereniging Huurdersbelangen: Huurverhoging ook in 2008 inflatievolgend

Nieuws

Huurverhoging ook in 2008 inflatievolgend

De huurverhoging (voor niet-geliberaliseerde huurprijzen) zal per 1 juli 2008 niet hoger zijn dan de inflatie in 2007. Dat heeft het kabinet op voorstel van WWI-minister Vogelaar op 24 november besloten.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de inflatie in 2007 uitkomt op 1,75%. Dat betekent dat de huren per 1 juli 2008 met maximaal dat percentage mogen stijgen. Het definitieve inflatiepercentage wordt begin volgend jaar gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

In het coalitieakkoord van het kabinet staat dat de stijging van de huren is gekoppeld aan de inflatie. In lijn hiermee was de huurverhoging van 1 juli 2007 tot 1 juli 2008 maximaal 1,1% (het inflatiepercentage in 2006). In het onderhandelaarsakkoord tussen het rijk en Aedes staat eveneens dat de jaarlijkse huurverhoging in deze kabinetsperiode maximaal gelijk is aan de inflatie. Ook de maximale huursomstijging voor corporaties (het percentage waarmee de totale huuropbrengst voor zelfstandige woonruimte maximaal mag stijgen) zal per 1 juli 2008 gelijk zijn aan het inflatiepercentage.

Geschreven op 28.11.07


Web Analytics