caller t3lib_DB::exec_SELECTquery
ERROR Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'admin_vhb.tt_news.uid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
lastBuiltQuery SELECT DISTINCT uid, pid, title, short, datetime, archivedate, type, page, ext_url, sys_language_uid, l18n_parent, M.tablenames
FROM tt_news,tt_news_related_mm AS M
WHERE
((tt_news.uid=M.uid_foreign AND M.uid_local=190 AND M.tablenames!="pages") OR (tt_news.uid=M.uid_local AND M.uid_foreign=190 AND M.tablenames!="pages")) AND tt_news.deleted=0 AND tt_news.hidden=0 AND (tt_news.starttime<=1531724372) AND (tt_news.endtime=0 OR tt_news.endtime>1531724372) AND (tt_news.fe_group='' OR tt_news.fe_group IS NULL OR tt_news.fe_group='0' OR (tt_news.fe_group LIKE '%,0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,0' OR tt_news.fe_group='0') OR (tt_news.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,-1' OR tt_news.fe_group='-1'))
GROUP BY datetime desc
debug_backtrace require#76 // include#435 // TSpagegen::renderContent#77 // tslib_cObj->cObjGet#339 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->TEMPLATE#561 // tslib_cObj->cObjGetSingle#2432 // tslib_cObj->CONTENT#512 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1220 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->COBJ_ARRAY#485 // tslib_cObj->cObjGet#654 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->USER#555 // tslib_cObj->callUserFunction#689 // call_user_func_array#5706 // tx_ttnews->main_news# // tx_ttnews->displaySingle#154 // tx_ttnews->getItemMarkerArray#524 // tx_ttnews->getRelated#1232 // t3lib_DB->exec_SELECTquery#1981 // t3lib_DB->debug#227
Vereniging Huurdersbelangen: Woonlasten dalen meer dan verwacht in Amersfoort

Nieuws

Woonlasten dalen meer dan verwacht in Amersfoort

De lasten voor inwoners van Amersfoort dalen volgend jaar meer dan aanvankelijk was aangenomen. Door daling van afvalstoffenheffing en rioolrechten betaalt een gemiddeld huishouden volgend jaar € 9,- minder aan de combinatie van onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrechten.

Het college van burgemeester en wethouders stelde op 13 november de belastingvoorstellen vast. Kort hierna kondigde Rova een kostenverlaging aan. Dat was aanleiding om de belastingvoorstellen aan te passen. Inmiddels is bekend dat de afvalstoffenheffing hierdoor gemiddeld met 2,5% daalt ten opzichte van 2007, terwijl eerder werd uitgegaan van een daling van 1%.

Nieuwe tarieven

In de nieuwe tarieven staan ook aanpassingen in verband met de licht gestegen kosten voor beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Toch dalen ook de rioolrechten met gemiddeld 5%, omdat volgend jaar meer panden zijn aangesloten op de riolering, door de groei van Vathorst.

De lasten voor inwoners van Amersfoort zien er volgend jaar gemiddeld als volgt uit:  

Eenpersoonshuishoudens

2007

2008

 

Ozb-gebruikersdeel

0

0

 

Rioolrecht-gebruikersdeel

49

47

 

Afvalstoffenheffing

214

208

 

Lasten huurders

263

255

(-3,0%)

Ozb-eigenarendeel

226

227

 

Rioolrecht-eigenarendeel

61

59

 

Lasten eigenaren/bewoners

550

541

(-1,6%)

Meerpersoonshuishoudens

2007

2008

 

Ozb-gebruikersdeel

0

0

 

Rioolrecht-gebruikersdeel

49

47

 

Afvalstoffenheffing

282

276

 

Lasten huurders

331

323

(-2,4%)

Ozb-eigenarendeel

226

227

 

Rioolrecht-eigenarendeel

61

59

 

Lasten eigenaren/bewoners

618

609

(-1,5%)

Geschreven op 12.12.07


Web Analytics