caller t3lib_DB::exec_SELECTquery
ERROR Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'admin_vhb.tt_news.uid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
lastBuiltQuery SELECT DISTINCT uid, pid, title, short, datetime, archivedate, type, page, ext_url, sys_language_uid, l18n_parent, M.tablenames
FROM tt_news,tt_news_related_mm AS M
WHERE
((tt_news.uid=M.uid_foreign AND M.uid_local=392 AND M.tablenames!="pages") OR (tt_news.uid=M.uid_local AND M.uid_foreign=392 AND M.tablenames!="pages")) AND tt_news.deleted=0 AND tt_news.hidden=0 AND (tt_news.starttime<=1531723928) AND (tt_news.endtime=0 OR tt_news.endtime>1531723928) AND (tt_news.fe_group='' OR tt_news.fe_group IS NULL OR tt_news.fe_group='0' OR (tt_news.fe_group LIKE '%,0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,0' OR tt_news.fe_group='0') OR (tt_news.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,-1' OR tt_news.fe_group='-1'))
GROUP BY datetime desc
debug_backtrace require#76 // include#435 // TSpagegen::renderContent#77 // tslib_cObj->cObjGet#339 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->TEMPLATE#561 // tslib_cObj->cObjGetSingle#2432 // tslib_cObj->CONTENT#512 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1220 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->COBJ_ARRAY#485 // tslib_cObj->cObjGet#654 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->USER#555 // tslib_cObj->callUserFunction#689 // call_user_func_array#5706 // tx_ttnews->main_news# // tx_ttnews->displaySingle#154 // tx_ttnews->getItemMarkerArray#524 // tx_ttnews->getRelated#1232 // t3lib_DB->exec_SELECTquery#1981 // t3lib_DB->debug#227
Vereniging Huurdersbelangen: Oproep donateurs

Nieuws

Oproep donateurs

Binnen het woongebied van de Alliantie regio Amersfoort (ong. 15.000 huurwoningen) maakt de VHB zich sterk om in ieder complex, iedere wijk of plaats een vertegenwoordiging vanuit de huurders te realiseren. Deze bewonerscommissies (inmiddels totaal 72) ontvangen een bijdrage om actief te kunnen werken en overleggen, activiteiten te organiseren, kortom: uw gezamenlijke belangen te behartigen!

Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal donateurs in hun gebied. Het is dus van groot belang dat u donateur bent van de VHB, zodat uw BC (bewonerscommissie) meer geld ontvangt voor die belangenbehartiging.

Daarom het vriendelijke verzoek om u aan te melden als donateur, het kost u € 0,75 per maand, wat via de Alliantie gelijktijdig met uw huur wordt geïnd.  Vult u onderstaande bon alstublieft in en stuurt u deze op naar de VHB. Namens uw BC bij voorbaat hartelijk dank!!

Bent u verhuisd, dan gaat het donateurschap (nog) niet automatisch over naar het nieuwe adres. Wilt u in dat geval nogmaals een kaartje invullen en opsturen?  Eerst even checken bij de VHB kan natuurlijk ook. Maar u gaat nooit dubbel betalen hoor!

Geschreven op 18.12.13


Web Analytics