caller t3lib_DB::exec_SELECTquery
ERROR Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'admin_vhb.tt_news.uid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
lastBuiltQuery SELECT DISTINCT uid, pid, title, short, datetime, archivedate, type, page, ext_url, sys_language_uid, l18n_parent, M.tablenames
FROM tt_news,tt_news_related_mm AS M
WHERE
((tt_news.uid=M.uid_foreign AND M.uid_local=393 AND M.tablenames!="pages") OR (tt_news.uid=M.uid_local AND M.uid_foreign=393 AND M.tablenames!="pages")) AND tt_news.deleted=0 AND tt_news.hidden=0 AND (tt_news.starttime<=1531723953) AND (tt_news.endtime=0 OR tt_news.endtime>1531723953) AND (tt_news.fe_group='' OR tt_news.fe_group IS NULL OR tt_news.fe_group='0' OR (tt_news.fe_group LIKE '%,0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,0' OR tt_news.fe_group='0') OR (tt_news.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,-1' OR tt_news.fe_group='-1'))
GROUP BY datetime desc
debug_backtrace require#76 // include#435 // TSpagegen::renderContent#77 // tslib_cObj->cObjGet#339 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->TEMPLATE#561 // tslib_cObj->cObjGetSingle#2432 // tslib_cObj->CONTENT#512 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1220 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->COBJ_ARRAY#485 // tslib_cObj->cObjGet#654 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->USER#555 // tslib_cObj->callUserFunction#689 // call_user_func_array#5706 // tx_ttnews->main_news# // tx_ttnews->displaySingle#154 // tx_ttnews->getItemMarkerArray#524 // tx_ttnews->getRelated#1232 // t3lib_DB->exec_SELECTquery#1981 // t3lib_DB->debug#227
Vereniging Huurdersbelangen: Cursus wonen 4.0 erg leerzaam!

Nieuws

Cursus wonen 4.0 erg leerzaam!

De belangstelling voor deze cursus in september j.l. was overweldigend, alle stoelen waren bezet. Henk Stegink van de Woonbond (een inmiddels bekend gezicht), verraste ons met talloze wetenswaardigheden:

 Wist u dat:

  • het woningtekort van de gemeente Amersfoort ruim 1600 woningen is (1 jan. 2010)
  • dat de gemiddelde huurprijs bij de Alliantie € 462 is
  • dat de gemiddelde huur bij een corporatiewoning in Nederland hier met € 433 zo'n 7% onder zit
  • dat het percentage goedkope huurwoningen in Amersfoort/Nederland slechts 22,5/21,3% is
  • en dat het percentage goedkope huurwoningen van alle huurwoningen die toegewezen werden aan de doelgroep in 2011 resp. 12,6 (Amersfoort) en landelijk ruim 2x zoveel namelijk 25,8% is.

Wonen 4.0 is een plan voor integrale hervorming van de woningmarkt, met zowel verhuurdersorganisaties als makelaars.

Dit behelst o.a.:  

  • geleidelijke afbouw van de hypotheekrente aftrek
  • geleidelijke verhoging van de huren (huursombenadering)

Tijdens de cursus hebben we mogen grasduinen in de corporatiecijfers van alle corporaties: In het blad Corporatie in Perspectief (een exemplaar ter inzage op kantoor beschikbaar) lezen we dat het aantal goedkope woningen gedaald is met 27%, van 15.434 in 2008 naar 11.217 in 2011.

Er moet meer grip worden gekregen op huurprijzen en de verschillen hierin (taak VHB), alsook op het gegeven dat de Alliantie slechts 6,1 % doorstroming realiseert.

Al met al een cursus waarbij het motto:  Meer inzicht en daardoor betere gesprekspartner, ruimschoots werd waargemaakt.  Chapeau Henk!

Ben Calis

 

Geschreven op 18.12.13


Web Analytics