caller t3lib_DB::exec_SELECTquery
ERROR Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'admin_vhb.tt_news.uid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
lastBuiltQuery SELECT DISTINCT uid, pid, title, short, datetime, archivedate, type, page, ext_url, sys_language_uid, l18n_parent, M.tablenames
FROM tt_news,tt_news_related_mm AS M
WHERE
((tt_news.uid=M.uid_foreign AND M.uid_local=406 AND M.tablenames!="pages") OR (tt_news.uid=M.uid_local AND M.uid_foreign=406 AND M.tablenames!="pages")) AND tt_news.deleted=0 AND tt_news.hidden=0 AND (tt_news.starttime<=1531724278) AND (tt_news.endtime=0 OR tt_news.endtime>1531724278) AND (tt_news.fe_group='' OR tt_news.fe_group IS NULL OR tt_news.fe_group='0' OR (tt_news.fe_group LIKE '%,0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,0' OR tt_news.fe_group='0') OR (tt_news.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,-1' OR tt_news.fe_group='-1'))
GROUP BY datetime desc
debug_backtrace require#76 // include#435 // TSpagegen::renderContent#77 // tslib_cObj->cObjGet#339 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->TEMPLATE#561 // tslib_cObj->cObjGetSingle#2432 // tslib_cObj->CONTENT#512 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1220 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->COBJ_ARRAY#485 // tslib_cObj->cObjGet#654 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->USER#555 // tslib_cObj->callUserFunction#689 // call_user_func_array#5706 // tx_ttnews->main_news# // tx_ttnews->displaySingle#154 // tx_ttnews->getItemMarkerArray#524 // tx_ttnews->getRelated#1232 // t3lib_DB->exec_SELECTquery#1981 // t3lib_DB->debug#227
Vereniging Huurdersbelangen: Ruim 5000 huisuitzettingen in 2014 wegens huurachterstand

Nieuws

Ruim 5000 huisuitzettingen in 2014 wegens huurachterstand

Dit is weliswaar 15% minder dan in 2013, maar het aantal vonnissen steeg gestaag naar 23.500. In maar liefst zeven van de tien gevallen kon als nog huisuitzetting worden voorkomen.

Het aantal huurders dat in financiƫle problemen komt blijft stijgen. Daardoor namen de betalingsachterstanden toe tot maar liefst 350 miljoen euro. Corporaties sloten met 58.000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen. Daarbij doen ze veel preventie om het snel oplopen van huurschuld te voorkomen door verschillende hulpinstanties, gemeenten, welzijnorganisaties en schuldhulpverlening in te schakelen.

 

Lees voor meer informatie op www.aedes.nl/schulden

 

auteur: Ben Callis

Geschreven op 14.07.15


Web Analytics