caller t3lib_DB::exec_SELECTquery
ERROR Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'admin_vhb.tt_news.uid' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
lastBuiltQuery SELECT DISTINCT uid, pid, title, short, datetime, archivedate, type, page, ext_url, sys_language_uid, l18n_parent, M.tablenames
FROM tt_news,tt_news_related_mm AS M
WHERE
((tt_news.uid=M.uid_foreign AND M.uid_local=25 AND M.tablenames!="pages") OR (tt_news.uid=M.uid_local AND M.uid_foreign=25 AND M.tablenames!="pages")) AND tt_news.deleted=0 AND tt_news.hidden=0 AND (tt_news.starttime<=1531724547) AND (tt_news.endtime=0 OR tt_news.endtime>1531724547) AND (tt_news.fe_group='' OR tt_news.fe_group IS NULL OR tt_news.fe_group='0' OR (tt_news.fe_group LIKE '%,0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '0,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,0' OR tt_news.fe_group='0') OR (tt_news.fe_group LIKE '%,-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '-1,%' OR tt_news.fe_group LIKE '%,-1' OR tt_news.fe_group='-1'))
GROUP BY datetime desc
debug_backtrace require#76 // include#435 // TSpagegen::renderContent#77 // tslib_cObj->cObjGet#339 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->TEMPLATE#561 // tslib_cObj->cObjGetSingle#2432 // tslib_cObj->CONTENT#512 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1220 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->COBJ_ARRAY#485 // tslib_cObj->cObjGet#654 // tslib_cObj->cObjGetSingle#429 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->CASEFUNC#533 // tslib_cObj->cObjGetSingle#1534 // tslib_cObj->cObjGetSingle#466 // tslib_cObj->USER#555 // tslib_cObj->callUserFunction#689 // call_user_func_array#5706 // tx_ttnews->main_news# // tx_ttnews->displaySingle#154 // tx_ttnews->getItemMarkerArray#524 // tx_ttnews->getRelated#1232 // t3lib_DB->exec_SELECTquery#1981 // t3lib_DB->debug#227
Vereniging Huurdersbelangen: Dekker optimistisch over voortgang wijkvernieuwing

Amersfoort Vernieuwt

Dekker optimistisch over voortgang wijkvernieuwing

VROM-minister Dekker roemt de eerste resultaten bij de aanpak van de 56 ‘aandachtswijken’ die in opdracht van het ministerie met voorrang worden verbeterd. 'De neerwaartse spiraal is doorbroken, het vertrouwen keert langzaam terug, de verloedering neemt af en de stedelijke vernieuwing komt in uitvoering,' schreef ze eind mei in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de 56-wijkenaanpak. Volgens VROM zijn hierbij in totaal 495.000 woningen betrokken. De huidige verdeling is 72% huur en 28% koop. Van de huurwoningen worden er 60.000 gesloopt (bijna 17%), in ruil voor 81.000 nieuwe woningen. Verder zullen er 8.200 huurwoningen worden verkocht (2,3%) en 28.000 gerenoveerd (bijna 8%). De nieuwbouw zal voor bijna 70% uit koopwoningen bestaan. Nadere informatie over de 56-wijkenaanpak vindt u op www.vrom.nl.

Dekker zei bij de ondertekening van de gebiedsafspraken voor de regio Rotterdam en later nog eens op het congres 'Mijn wijk in uitvoering' begin juni, zeer te hechten aan een terugkeergarantie voor de huidige bewoners van de herstructureringsgebieden. De vraag is alleen hoe die terug kunnen keren als er vooral goedkope huurwoningen worden gesloopt en daar bijna alleen dure huur- en koopwoningen voor terugkomen.

Geschreven op 31.01.07
Web Analytics